Sardinie

Je druhým největším ostrovem Itálie. Říká se o ní, že je to ostrov nurághů, pastevců a banditů, ale také smaragd Stře­domoří. Na pobřeží ostrova najdeme část Francouzské Riviéry , část Karibiku, část Seychelských ostrovů i část Tichomoří. Je po Sicílii druhým největším ostrovem Itálie a je velká téměř jako Morava. Má rozlohu 24000 km2 a žije zde asi 1,6 milionů obyvatel. Ostrov je ve srovnání s naší republikou asi 3x menší a má 6x méně obyvatel. V České republice je lidnatost 131 obyvatel /km2, Sardinie má 65 obyvatel/km2, tedy poloviční.Sardinie je omývána z východu Tyrhénským mořem, ze severu, západu a jihu mořem Středozemním. Je vzdálená 190 km západně od italské pevniny a 180 km severně od Afriky. Francouzská Korsika je od Sardinie vzdálená 12 km a dělí je od sebe Bonifáčský průliv. Sardinie měří od severu k jihu 270 km a od západu k východu 145 km. Délka pobřeží je 1849 km, z toho je 950 km písečných pláží. Podle legendy má ostrov podobu otisku stopy Stvořitele. Toto porovnání používali již i Féničané a Řekové.

Sardinie je kraj značně hornatý. 18% rozlohy jsou nížiny, z větší části na jihu ostrova, kolem Cagliari a Oristana. 14% území dosahuje nadmořskou výšku nad 500 m, hlavně ve vnitrozemí ostrova.Nejvyšším pohořím je horský masiv Gen-nargentu. Táhne se až k východnímu pobřeží, kde strmě padá k moři. Nejvyšší horou je Punta La Marmora, která se tyčí do výše 1834 m (Sněžka má 1602 m a je o 232 m nižší). Pohoří Sardinie by se dalo výškou porovnat k našim Krkono­ším. Na severu ostrova cca 30 km na západ od Olbie se nachází nejvyšší hora Monte Limbara - 1362 m a je dominantou kraje Gallura. Na západním pobřeží poblíž Oristana je nejrozsáhlejší evropská poušť na poloostrově Sinis.(c) Klub sportovních potápěčů Miřetice-Ležáky